EDU HEART SILESIAN POWER

Drukuj

Szanowni Państwo,

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zostało beneficjentem środków na realizację projektu edukacyjnego pt. „EDU HEART SILESIAN POWER -  Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.”

W ramach projektu dofinansowanie otrzymały następujące kursy:

  1. Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej
  2. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta
  3. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany - od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta
  4. Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca
  5. Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)
  6. Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków
  7. Wspomaganie niewydolnego serca krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team

Infofrmacje szczegółowe na stronie: https://www.sccs.pl/nauka-i-innowacje/edu-heart-silesian-power-1