Szkolenia

Szanowni Państwo,

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zostało beneficjentem środków na realizację projektu edukacyjnego pt. „EDU HEART SILESIAN POWER -  Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.”

W ramach projektu dofinansowanie otrzymały następujące kursy:

 1. Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej
 2. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta
 3. Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany - od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta
 4. Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca
 5. Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)
 6. Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków
 7. Wspomaganie niewydolnego serca krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team

Infofrmacje szczegółowe na stronie: https://www.sccs.pl/nauka-i-innowacje/edu-heart-silesian-power-1

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia organizuje Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarz rezydentów opartych na Evidence Based Medicine.
Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/ . Program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy uzyskują punkty edukacyjne:

• Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca (najbliższe terminy: 9-11.02.2020 r., 15-17.03.2020 r.)
• Implantacja stymulatorów bezelektrodowych • Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego (najbliższy termin: 23-25.02.2020 r.; 19-21.04.2020 r.)
• Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) -najbliższe terminy: 26.02.2020 r.; 25.03.2020 r.
• Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych procedurach medycznych, wykraczających poza obszar specjalizacji. Kursy odbywają się w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przy Ulicy Marii Curie Skłodowskiej 10c. Jako organizator zapewniamy, zakwaterowanie, catering, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały dydaktyczne. Udział jest nieodpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej na stronie: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/rekrutacja/ oraz kontakt z Koordynatorem Projektu: Małgorzata Mikiciuk tel.: (32) 70-50-305, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Gabriela Adamowicz
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • gabi@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.