Skład komisji bioetycznej przy OIL Koszalin:

 1. dr n. med. Roman Łabędź - Przewodniczący Komisji
 2. mgr farm. Magdalena Zarzycka - Zastępca Przewodniczącego
 3. lek. dent. Barbara Gołębicka - Członek komisji
 4. lek. Andrzej Melka - Członek komisji
 5. lek. Roman Ronkowski - Członek komisji
 6. lek. Krzysztof Berent - Członek komisji
 7. lek. Jerzy Hojdys - Członek komisji
 8. ks. Paweł Mielnik - Członek komisji
 9. radca prawny Danuta Borsuk-Zawadzka - Członek komisji
 10. ks. dr Piotr Skiba - Członek komisji
 11. mgr Bożena Wojcikiewicz - Członek komisji

 

WNIOSKI I FORMULARZE:

1. EKSPERYMENTY MEDYCZNE/INNE BADANIA:

docxWZÓR WNIOSKU

 • Wniosek o wydanie opinii dot. eksperymentu medycznego/innego badania, należy wypełnić wyłącznie komputerowo (przy użyciu programu MS Word 2010 – bądź nowszego), następnie jego podpisany wydruk przesłać na adres:
  Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Koszalinie, ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin
  bądź złożyć osobiście w sekretariacie OIL w Koszalinie przy ul. Orzechowej 40.

 • Wypełniony wniosek -  w wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • We wzorze nie należy wprowadzać modyfikacji.

2. BADANIA KLINICZNE:

Wzory wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego: - (przekierowanie na) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 października 2018 r w sprawie dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego (Dz.U. z 2018 poz. 1994)

 • o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego (Dz.U. 2018 poz. 1994, zał. nr 1, str. 5);

 • o wydanie opinii o dokonaniu istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego (Dz.U. 2018 poz. 1994, zał. nr 2, str. 28);

 • zawiadomienie o zakończeniu badania klinicznego (Dz.U. 2018 poz. 1994, zał. nr 3, str. 36).

Wzory wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego: (przekierowanie na) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r w sprawie wzoru wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz.U. z 2016 poz. 208)

 • o wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną o badaniu klinicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 208,  zał. nr 1, str. 2);

 • o wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną o wnioskowanych zmianach (Dz. U. z 2016 r. poz. 208, zał. nr 2, str. 8)

 

UWAGA! Płatności określone zgodnie z  Uchwałą nr 2/2021/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie zasad wnoszenia opłat stanowiących zryczałtowane koszty Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Koszalinie, należy dokonać najpóźniej dzień przed posiedzeniem na numer rachunku:

 

Bank Pekao S.A

66 1240 3653 1111 0000 4189 0974

Odbiorca: Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

w tytule płatności należy podać sygnaturę z  wezwania do zapłaty (noty księgowej) oraz datę wezwania.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

PODSTAWY DZIAŁANIA:


DODATKOWE DOKUMENTY:

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Mariola Rodak 94 720 27 02 lub 600 016 634

Wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Koszalinie IX Kadencji

 

WYBORY SAMORZĄDU LEKARSKIEGO

 

Koleżanki i koledzy!

Rozpoczęła się już na dobre procedura wyborcza do naszego samorządu na IX kadencję na lata 2022-2026.

W dniu 23.02.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 7/2021/VIII w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego. Ustalono liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego kandydata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w okresie trwania IX kadencji w liczbie 20 natomiast liczebność rejonu wyborczego winna obejmować nie mniej niż 35 i nie więcej niż 300 lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów. 

W dniu 23.03.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 13/2021/VIII w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX.

Utworzonych zostało 15 rejonów wyborczych:

 • I Rejon Wyborczy Koszalin – obejmujący lekarzy o nazwiskach od litery A do lit. Ł włącznie
 • II Rejon Wyborczy Koszalin – obejmujący lekarzy o nazwiskach od litery M do lit. Ż włącznie
 • III Rejon Wyborczy Koszalin – obejmujący lekarzy dentystów od litery A do lit. Ż włącznie
 • IV Rejon Wyborczy powiat ziemski Koszalin – obejmujący wszystkich lekarzy
 • V Rejon Wyborczy powiat Sławno – obejmujący wszystkich lekarzy
 • VI Rejon Wyborczy powiat ziemski Koszalin i pow. Sławno – obejmujący wszystkich dentystów
 • VII Rejon Wyborczy powiat Szczecinek – obejmujący wszystkich lekarzy
 • VIII Rejon Wyborczy powiat Świdwin – obejmujący wszystkich lekarzy
 • IX Rejon Wyborczy powiat Szczecinek i powiat Świdwin – obejmujący wszystkich lekarzy dentystów
 • X Rejon Wyborczy powiat Drawsko Pomorskie – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XI Rejon Wyborczy powiat Wałcz – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XII Rejon Wyborczy powiat Drawsko Pom. i Wałcz – obejmujący wszystkich lekarzy dentystów
 • XIII Rejon Wyborczy powiat Kołobrzeg – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XIV Rejon Wyborczy powiat Białogard – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XV Rejon Wyborczy powiat Kołobrzeg i powiat Białogard – obejmujący wszystkich lekarzy dentystów

W dniu 22.06.2021 r. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wyborczym.

W dniu 22.06.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, podjęła uchwałę nr 19/2021/VIII w sprawie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji w ilości 85 mandatów, w tym 61 mandatów dla lekarzy i 24 mandaty dla lekarzy dentystów.

Ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczba mandatów w każdym rejonie wyborczym opublikowane są na stronie internetowej naszej Izby          (www.oil. koszalin.pl) a także udostępniane są do wglądu w siedzibie OIL w Koszalinie.

W następnym etapie do 31 sierpnia 2021 r. zgłaszać będziemy do Okręgowej Komisji Wyborczej kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Koszalinie.

Znając rejony wyborcze i wiedząc ilu delegatów w rejonie powinniśmy wybrać -porozmawiajmy z kolegami, kto chciałby reprezentować środowisko w samorządzie i pracować dla wspólnego dobra.

W załączeniu karta zgłoszenia kandydata na delegata na OZL IX kadencji. Druk karty zgłoszenia można pobrać także ze strony internetowej naszej izby lub osobiście w siedzibie naszej Izby.

Wypełnioną karę zgłoszenie kandydata należy przesłać pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie

ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin

lub

 

skan karty zgłoszenia kandydata pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dalsze informacje wyborcze będą zamieszczone w następnym Biuletynie OIL, na stronie internetowej oraz w siedzibie Izby.

Przewodnicząca OKW

lek. Bogdan Siwek

Jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w dniu 31 stycznia była sprawa działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Jak wiadomo, większość placówek w kraju jest w trakcie realizacji umów wieloletnich (5-letnich) . Po raz pierwszy, w związku ze zmianą przepisów ustawy okres ten wynosi 5 lat.

Niemniej, w ciągu tego okresu umowy w otoczeniu sektora opieki zdrowotnej wiele się zmieniło. Na minus należy zaliczyć jednoczesne wystąpienie znacznej zwyżki kosztów oraz nałożenia nowych obowiązków. Skala tego zjawiska była nie do przewidzenia w momencie zawierania umów, wobec czego KS NRL doszła do przekonania, że zaistniały okoliczności opisane w art.158 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że co do zasady parametr umowy, który w trakcie konkursu podlegał ofercie nie powinien się zmienić w trakcie trwania umowy. Przepis formułuje jednocześnie wyjątek- właśnie sytuację, w której okoliczności uzasadniających zmianę nie sposób było przewidzieć. Komisja podjęła uchwałę dotyczącą organizacji wsparcia przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich procesu składania takich wniosków z jednoczesną koordynacją tego zadania przez KS NRL.

źródło: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/4347-ks-nrl-o-niezbednej-korekcie-wyceny-swiadczen

Szczegóły wkrótce

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

lek. Zbigniewa Drobnego

składają koleżanki i koledzy oraz pracownicy

Okręgowej Izby Lekarskiej

w Koszalinie


Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

lek. Leszka Walkowiaka

składają koleżanki i koledzy oraz pracownicy

Okręgowej Izby Lekarskiej

w Koszalinie


Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

lek. Barbary Wawrzyniak - Góreckiej

składają koleżanki i koledzy oraz pracownicy

Okręgowej Izby Lekarskiej

w Koszalinie

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.