Opłaty

Drukuj
Aktualne opłaty za rejestrację praktyki i dokonywane zmiany wpisu (art. 105 Ustawy o działalności leczniczej)

Opłaty rejestrowe dokonać można w siedzibie Izby bądź na konto bankowe:

Kredyt Bank PBI S.A. O/Koszalin Nr 71 1500 1096 1210 9002 9240 0000

z dopiskiem: rejestracja praktyki, podać imię i nazwisko bądź zmiana wpisu oraz imię i nazwisko.

Zaświadczenia UE