Komisja Bioetyczna

Drukuj

Skład komisji bioetycznej przy OIL Koszalin:

 1. dr n. med. Roman Łabędź - Przewodniczący Komisji
 2. mgr farm. Magdalena Zarzycka - Zastępca Przewodniczącego
 3. lek. dent. Barbara Gołębicka - Członek komisji
 4. lek. Andrzej Melka - Członek komisji
 5. lek. Roman Ronkowski - Członek komisji
 6. lek. Krzysztof Berent - Członek komisji
 7. lek. Jerzy Hojdys - Członek komisji
 8. ks. Paweł Mielnik - Członek komisji
 9. radca prawny Danuta Borsuk-Zawadzka - Członek komisji
 10. ks. dr Piotr Skiba - Członek komisji
 11. mgr Bożena Wojcikiewicz - Członek komisji

 

WNIOSKI I FORMULARZE:

1. EKSPERYMENTY MEDYCZNE/INNE BADANIA:

docxWZÓR WNIOSKU

2. BADANIA KLINICZNE:

Wzory wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego: - (przekierowanie na) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 października 2018 r w sprawie dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego (Dz.U. z 2018 poz. 1994)

Wzory wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego: (przekierowanie na) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r w sprawie wzoru wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz.U. z 2016 poz. 208)

 

UWAGA! Płatności określone zgodnie z  Uchwałą nr 2/2021/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie zasad wnoszenia opłat stanowiących zryczałtowane koszty Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Koszalinie, należy dokonać najpóźniej dzień przed posiedzeniem na numer rachunku:

 

Bank Pekao S.A

66 1240 3653 1111 0000 4189 0974

Odbiorca: Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

w tytule płatności należy podać sygnaturę z  wezwania do zapłaty (noty księgowej) oraz datę wezwania.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

PODSTAWY DZIAŁANIA:


DODATKOWE DOKUMENTY:

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Mariola Rodak 94 720 27 02 lub 600 016 634