Komisja ds. Integracji i Seniorów

Skład komisji:

Przewodnicząca – lek. dent. MATUSZAK IZABELA