Zasady rozliczania zebranych punktów edukacyjnych

Drukuj

W dniu 5 listopada 2012 roku minął kolejny okres rozliczania punktów edukacyjnych. Rozliczenie tego okresu będzie trwało do 5 listopada 2016 roku.

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie w związku z koniecznością dopełnienia obowiązku rozliczania punktów edukacyjnych informuje, że każdy lekarz i lekarz dentysta wypełnia we własnym zakresie załączoną poniżej tabelę, umożliwiającą sporządzenie bilansu zdobytych punktów edukacyjnych, odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego.

Do powyższego zestawienia należy dołączyć i dostarczyć do Izby Lekarskiej zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326, § 4 pkt. 3):

Po weryfikacji w/w przez Komisję Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia w Koszalinie i po dokonaniu wpisu do prawa wykonywania zawodu komplet dokumentów zostanie zwrócony lekarzowi.