Wybory IX Kadencja

Wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Koszalinie IX Kadencji

 

 

 

 

Koleżanki i koledzy!

Rozpoczęła się już na dobre procedura wyborcza do naszego samorządu na IX kadencję na lata 2022-2026.

W dniu 23.02.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 7/2021/VIII w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego. Ustalono liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego kandydata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w okresie trwania IX kadencji w liczbie 20 natomiast liczebność rejonu wyborczego winna obejmować nie mniej niż 35 i nie więcej niż 300 lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów. 

W dniu 23.03.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 13/2021/VIII w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX.

Utworzonych zostało 15 rejonów wyborczych:

W dniu 22.06.2021 r. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wyborczym.

W dniu 22.06.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, podjęła uchwałę nr 19/2021/VIII w sprawie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji w ilości 85 mandatów, w tym 61 mandatów dla lekarzy i 24 mandaty dla lekarzy dentystów.

Ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczba mandatów w każdym rejonie wyborczym opublikowane są na stronie internetowej naszej Izby          (www.oil. koszalin.pl) a także udostępniane są do wglądu w siedzibie OIL w Koszalinie.

W następnym etapie do 31 sierpnia 2021 r. zgłaszać będziemy do Okręgowej Komisji Wyborczej kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Koszalinie.

Znając rejony wyborcze i wiedząc ilu delegatów w rejonie powinniśmy wybrać -porozmawiajmy z kolegami, kto chciałby reprezentować środowisko w samorządzie i pracować dla wspólnego dobra.

W załączeniu karta zgłoszenia kandydata na delegata na OZL IX kadencji. Druk karty zgłoszenia można pobrać także ze strony internetowej naszej izby lub osobiście w siedzibie naszej Izby.

Wypełnioną karę zgłoszenie kandydata należy przesłać pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie

ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin

lub

 

skan karty zgłoszenia kandydata pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dalsze informacje wyborcze będą zamieszczone w następnym Biuletynie OIL, na stronie internetowej oraz w siedzibie Izby.

Przewodnicząca OKW

lek. Bogdan Siwek