Obowiązki lekarzy prowadzących praktyki

Drukuj

- firmę podmiotu;

- cele i zadania podmiotu;

- rodzaj działalności leczniczej,

- zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

- miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

- wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

- organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

- wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych;

- wzór przykładowego regulaminu  jpgpobierz

- zbiorcze zestawienia dotyczące odpadów medycznych ;  pdfinformacje szczegółowe

- sprawozdania statystyczne;   pdfinformacje szczegółowe

- od dnia 01.05.2011r. istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej dla praktyk zawodowych, których obrót w poprzednim roku podatkowym przekroczył 20.000,- Do limitu tego nie wlicza się przychodów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia bądź w ramach umów zawartych z placówkami medycznymi.