Rodzaje praktyk i wykaz obowiązujących załączników

Drukuj

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid

 

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl;

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid;

 

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid;

 

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan umowy spółki (cywilnej, partnerskiej, jawnej);

- skan potwierdzenia wpłaty;

 - docOświadczenie OC i Sanepid;

Załączniki dotyczą wszystkich członków spółki.

Praktyka grupowa nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym , na podstawie umowy cywilno-prawnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

- lekarza, który po raz pierwszy chce zarejestrować praktykę;

- lekarza, który wcześniej prowadził praktykę, wykreślił ją – i ponownie zamierza uruchomić praktykę ;

- lekarza, który chce rozpocząć praktykę na terenie działalności innej Izby;

 

-   lekarza, który zamierza dokonać jakiekolwiek zmian w prowadzonej praktyce tj. dodanie: kolejnych adresów, zmiany bądź dodanie dodatkowego rodzaju praktyki, zmiany zakresu wykonywanych świadczeń, zmiany adresu korespondencyjnego, zmiany nazwiska, numeru telefonu , czasowego zawieszenia i odwieszenia praktyki ….

 

- lekarza, który całkowicie rezygnuje z prowadzenia praktyki.

 

W rejestrze RPWDL istnieje opcja dołączenia do składanego wniosku wymaganych załączników. Jeżeli składający wniosek nie ma możliwości skanowania, może w ślad za wysłanym elektronicznie wnioskiem wysłać niezbędne załączniki pocztą, na adres Izby.