Dy­rek­tor Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu za­trud­ni od zaraz lekarza specjalistę

...

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Przepraszam.

Jako osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia w dniu

...

zanowni Państwo,

w imieniu Prezesa NRL, prof. Andrzeja Matyji przesyłam link z informacją

...

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa NRL, prof. Andrzeja Matyji przesyłam link z informacją

...

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska już po raz piąty  podjęła się organizacji

...

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.