Praca

Sprzedam praktykę stomatologiczną w Koszalinie, Osiedle Rokosowo (luty, marzec 2025) z dużą bazą pacjentów.

Gabinet jednostanowiskowy, w pełni wyposażony i gotowy do pracy.

Istnieje możliwość pracy z asystentką – rejestratorką, która ułatwi rozpoczęcie działalności.

Duży parking przed gabinetem.

Telefon : +48 734 157 555

„Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. zatrudni lekarzy specjalistów balneologii i medycyny fizykalnej, specjalistów rehabilitacji medycznej lub lekarzy z kursem w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej.

Miejsce Pracy: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1

Tel. kontaktowy: 512-619-931

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza specjalisty w następujących dziedzinach:

 • Otolaryngologii
 • Onkologii
 • Ortopedii
 • Neurologii
 • Medycyny ratunkowej
 • Urologii
 • Rehabilitacji
 • Anestezjologii
 • Chirurgii dziecięcej
 • Chirurgii ogólnej
 • Chirurgii naczyniowej
 • Neonatologii

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe na wydziale lekarskim,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja z danej dziedziny,

a ponad to:

 • silna motywacja do pracy,
 • inicjatywa w działaniu,
 • odporność na stres,
 • otwartość na zdobywanie wiedzy,
 • wysoka kultura osobista i dobre umiejętności interpersonalne,
 • zdolność analitycznego myślenia.
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika
w Koszalinie
znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
z dopiskiem „Oferta dla   lekarza  specjalisty …………….” lub przesłanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.

pdfOgłoszenie o pracy - Areszt Śledczy Koszalin

 

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE

OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO:

LEKARZ – SPECJALISTA PSYCHIATRA

(PRACOWNIK CYWILNY – SŁUŻBA ZDROWIA)

 Wymiar etatu: 0,6 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy:

Areszt Śledczy w Koszalinie (75 – 950 Koszalin, ul. Młyńska 71).

 Opis stanowiska pracy:

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 

Udzielanie osobom pozbawionym wolności na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Koszalinie specjalistycznych świadczeń medycznych z zakresu psychiatrii.

 Wymagania stawiane kandydatom:

I. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1683 z późn. zm.) pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie w Okręgowej Izbie Lekarskiej.

III. Osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot ogłoszenia, posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizacja z psychiatrii.

 Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie;

curriculum vitae;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, kwalifikacje specjalistyczne;

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach);

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1);

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zał. nr 2);

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (zał. nr 3);

Informacja o metodach naboru:

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: dk_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na dres:

Areszt Śledczy w Koszalinie

ul. Młyńska 71

75-950 Koszalin

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

ocena złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów;

rozmowa kwalifikacyjna (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie);

sprawdzenie kandydatów w rejestrach skazanych i ukaranych;

ustalenie przez służbę medycyny pracy zdolności fizycznej i psychicznej do zatrudnienia na w/w stanowisku.

W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się z działem kadr Aresztu Śledczego w Koszalinie tel. 94 318 22 93 lub 94 318 22 22  

Ponadto informuję:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 71, 75-950 Koszalin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 94 3182 367. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo  do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapraszamy do współpracy radiologów w zakresie zdalnego opisywania zdjęć RTG.
Lekarzom opisującym 25-30 zdjęć dziennie możemy zapewnić stację roboczą.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 668147633.

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.