Elektroniczna forma rejestracji praktyk - przewodnik

Elektroniczna forma rejestracji i zmian w praktykach

U W A G A !!!

Obowiązuje elektroniczna forma rejestracji i zmian w praktykach – instrukcja

Od 01.04.2013r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz skreśleń z tego rejestru (Dz.U Nr 221 poz.1319 z póżn.zm) dokonywanie wszelkich wpisów możliwe jest tylko elektronicznie.

Wnioski dotyczące praktyk lekarskich należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Każdy złożony wniosek należy podpisać elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego e-PUAP. Podpis elektroniczny jest płatny i trzeba go odnawiać co roku. Alternatywą dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego jest profil zaufany e-PUAP - nadawany na okres 3 lat (przed końcem 3-letniego okresu, można go odnowić). Jest to bezpłatny sposób potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Ażeby uzyskać profil zaufany należy: zalogować się na platformie e-PUAP (rejestracja na portalu jest darmowa); wypełnić wniosek o założenie profilu, potwierdzić swoją tożsamość w jakimkolwiek urzędzie np. Urząd Skarbowy; ZUS

Posiadając podpis elektroniczny bądź profil zaufany e-PUAP można rozpocząć elektroniczne wypełnianie wniosków o wpis do rejestru praktyk, bądź dokonywać zmian zachodzących w prowadzonych praktykach:

Należy wejść na stronę:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/

1) Aplikacja - rejestr praktyk zawodowych  

2) Zakładanie konta użytkownika – logowanie się

(należy podać nr prawa wyk. zawodu; pesel, imię i nazwisko; wpisać własny login i hasło oraz e-mail)

Rejestracja praktyki:

(dotyczy osób, które po raz pierwszy rejestrują praktykę na platformie RPWDL)

 

- założyć konto na stronie RPWDL i zalogować się w aplikacji rejestr praktyk zawodowych;

- zakładka nowy wniosek praktyka lekarska;

- wybierz typ wniosku „nowy wniosek o rejestrację praktyki” – wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : polisy OC; wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; potwierdzenia wpłaty za rejestrację praktyki; w przypadku rejestracji praktyki stacjonarnej decyzja Sanepid; ( członkowie innych Izb dołączają dodatkowo skan prawa wyk. zawodu; specjalizacji; dyplomu AM; dowodu osobistego);      

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wciskamy przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia – dostępny w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- zwrócony do poprawy wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki; wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”, podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego i ponownie wysłać – przycisk wyślij.      

 

Dokonywanie zmian wpisu w istniejącej już praktyce:

(zmiana: rodzaju praktyki, miejsca wykonywania; zawieszenia, wykreślenia praktyki, aktualizacji polisy OC)

- założyć konto na stronie RPWDL i zalogować się w aplikacji rejestr praktyk zawodowych;

- wypełnić wniosek o nadanie uprawnień i wysłać elektronicznie do OIL Koszalin;

- po uzyskaniu uprawnień do własnej księgi rejestrowej należy wybrać typ wniosku „nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze” bądź „nowy wniosek o wykreślenie z rejestru” – wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany: polisy OC; wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; potwierdzenia wpłaty za zmianę wpisu; w przypadku rejestracji praktyki stacjonarnej decyzji Sanepid; (członkowie innych Izb dołączają dodatkowo skan prawa wyk. zawodu; specjalizacji; dyplomu AM; dowodu osobistego);      

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wciskamy przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia – dostępny w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- zwrócony do poprawy wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki; wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”, podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego i ponownie wysłać – przycisk wyślij.

Informacje dodatkowe: 

1) Problemy techniczne można zgłaszać do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie - tel. 22 5970976; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  

2) Bliższych informacji dotyczących praktyk uzyskać można w biurze OIL Koszalin – tel. 94 346-73-65

 

Osoby prowadzące praktyki lekarskie mają ustawowy obowiązek aktualizacji danych w systemie RPWDL (wraz z odnowieniem polisy OC);

Wszystkie osoby prowadzące praktyki lekarskie od 01.03.2015r. mają obowiązek posiadania kas fiskalnych;

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.