Rodzaje praktyk i wykaz obowiązujących załączników

Rodzaje praktyk i wykaz obowiązujących załączników

 • Rejestracja praktyki stacjonarnej (gabinetu)

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid

 

 • Rejestracja praktyki wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe)

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid;

 

 • Rejestracja praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid;

 

 • Rejestracja praktyki grupowej

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan umowy spółki (cywilnej, partnerskiej, jawnej);

- skan potwierdzenia wpłaty;

 - docOświadczenie OC i Sanepid;

Załączniki dotyczą wszystkich członków spółki.

Praktyka grupowa nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym, na podstawie umowy cywilno-prawnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 • Wniosek o wpis do rejestru dotyczy:
 • lekarza, który po raz pierwszy chce zarejestrować praktykę;
 • lekarza, który wcześniej prowadził praktykę, wykreślił ją – i ponownie zamierza uruchomić praktykę ;
 • lekarza, który chce rozpocząć praktykę na terenie działalności innej Izby;
   
 • Wniosek o wpis zmian w rejestrze dotyczy:
 • lekarza, który zamierza dokonać jakiekolwiek zmian w prowadzonej praktyce tj. dodanie: kolejnych adresów, zmiany bądź dodanie dodatkowego rodzaju praktyki, zmiany zakresu wykonywanych świadczeń, zmiany adresu korespondencyjnego, zmiany nazwiska, numeru telefonu , czasowego zawieszenia i odwieszenia praktyki

 • Wniosek o wykreślenie praktyki dotyczy:
 • lekarza, który całkowicie rezygnuje z prowadzenia praktyki.

 

W rejestrze RPWDL istnieje opcja dołączenia do składanego wniosku wymaganych załączników. Jeżeli składający wniosek nie ma możliwości skanowania, może w ślad za wysłanym elektronicznie wnioskiem wysłać niezbędne załączniki pocztą, na adres Izby.

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.