Zasady rozliczania

Zasady rozliczania zebranych punktów edukacyjnych

W dniu 5 listopada 2012 roku minął kolejny okres rozliczania punktów edukacyjnych. Rozliczenie tego okresu będzie trwało do 5 listopada 2016 roku.

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie w związku z koniecznością dopełnienia obowiązku rozliczania punktów edukacyjnych informuje, że każdy lekarz i lekarz dentysta wypełnia we własnym zakresie załączoną poniżej tabelę, umożliwiającą sporządzenie bilansu zdobytych punktów edukacyjnych, odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego.

Do powyższego zestawienia należy dołączyć i dostarczyć do Izby Lekarskiej zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326, § 4 pkt. 3):

 • wypełniony indeks ustawicznego kształcenia,
 • oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie określonych form doskonalenia zawodowego (certyfikaty, zaświadczenia, itp.),
 • prawo wykonywania zawodu.

Po weryfikacji w/w przez Komisję Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia w Koszalinie i po dokonaniu wpisu do prawa wykonywania zawodu komplet dokumentów zostanie zwrócony lekarzowi.

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.