Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej w połowie jej wysokości

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA POSIADAJĄCY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście, który posiada orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA POZOSTAJĄCY WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM Z OSOBĄ Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA, U KTÓREGO WYSTĘPUJE CIĘŻKA CHOROBA, WYMAGAJĄCA ZNACZNYCH WYDATKÓW
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście, u którego występuje ciężka choroba, wymagająca znacznych wydatków

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście dotkniętemu trudną sytuacją materialną

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.