Obowiązki lekarzy prowadzących praktyki

Obowiązki lekarzy prowadzących praktyki

 • obowiązek bieżącej aktualizacji danych dotyczących prowadzonej praktyki;
 • obowiązek posiadania polisy OC ;
 • obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej;  - pdfinfomacje szczegółowe
 • obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego, zawierającego:

- firmę podmiotu;

- cele i zadania podmiotu;

- rodzaj działalności leczniczej,

- zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

- miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

- wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

- organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

- wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych;

- wzór przykładowego regulaminu  jpgpobierz

 • obowiązek sporządzania sprawozdawczości

- zbiorcze zestawienia dotyczące odpadów medycznych;  pdfinformacje szczegółowe

- sprawozdania statystyczne;   pdfinformacje szczegółowe

 • obowiązek stosowania kas fiskalnych;

- od dnia 01.05.2011r. istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej dla praktyk zawodowych, których obrót w poprzednim roku podatkowym przekroczył 20.000,- Do limitu tego nie wlicza się przychodów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia bądź w ramach umów zawartych z placówkami medycznymi.

 • obowiązek stosowania tablic informacyjnych, zgodnych z uchwałą NIL nr 18/98/II z dnia 25.04.1998r. - rozmiar 40x60 cm.; zawierających podstawowe dane dotyczące praktyki oraz art. 63 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
 • protokół kontroli wewnętrznej   doc pobierz

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.