Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej w całości

LEKARZ EMERYT/LEKARZ DENTYSTA EMERYT POWYŻEJ 70 ROKU ŻYCIA
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście powyżej 70 roku życia
Wymagane dokumenty Zwolnienie nie wymaga złożenia wniosku
Uwagi Zwolnienie następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz/lekarz dentysta ukończył 70 rok życia

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA SKREŚLONY Z REJESTRU CZŁONKÓW OIL
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście skreślonemu z rejestru członków
Wymagane dokumenty Zwolnienie nie wymaga złożenia wniosku
Uwagi Zwolnienie następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz/lekarz dentysta został skreślony z rejestru

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA NIEOSIĄGAJĄCY PRZYCHODÓW
Komu przysługuje • Lekarzowi/lekarzowi dentyście, który nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze źródeł wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, po złożeniu oświadczenia o nieosiąganiu przychodów
• W tej grupie znajdują się lekarze/lekarze dentyści, którzy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zawiesili działalność praktyki lekarskiej i złożyli odpowiednie oświadczenie

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA PRZEBYWAJĄCY NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM/WYCHOWAWCZYM/RODZICIELSKIM
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście, który przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim na czas trwania tego urlopu

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście niezdolnemu do samodzielnej egzystencji

 

LEKARZ/LEKARZ DENTYSTA, W SPRAWIE KTÓREGO WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE SĄDOWE W PRZEDMIOCIE UBEZWŁASNOWOLNIENIA
Komu przysługuje Lekarzowi/lekarzowi dentyście, w sprawie którego wszczęto postępowanie sądowe w przedmiocie ubezwłasnowolnienia

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.