Praktyki Lekarskie

Warunki publikacji ogłoszeń i reklam

 1. Na stronie głównej witryny internetowej www.oil.koszalin.pl mogą być zamieszczane reklamy w formie bannera. Koszt miesięcznej prezentacji bannera ustala się na kwotę 700,00 zł netto.
 2. Ogłoszenia i reklamy mogą być publikowane w podstronach „Ogłoszenia”. Koszt miesięcznej prezentacji takiego ogłoszenia lub reklamy ustala się na kwotę 200,00 zł netto.
 3. Opłaty, o których mowa w ust 1 i 2 zmieniają się proporcjonalnie w zależności od zamówionego czasu edycji.
 4. Ewentualne rabaty w przypadku dłuższych niż 1 miesiąc prezentacji ustalane są każdorazowo ze Skarbnikiem ORL w Koszalinie.
 5. Warunkiem zamieszczenia płatnego ogłoszenia lub reklamy jest zapłata należności z góry.
 6. Bezpłatnie publikowane są zlecane w wersji elektronicznej w formacie doc. lub pdf:
  • ogłoszenia o treści zawodowej, zlecane przez lekarzy lub lekarzy dentystów – członków OIL w Koszalinie,
  • ogłoszenia o wolnych miejscach pracy dla lekarzy / lekarzy dentystów, zlecane przez podmioty lecznicze,
  • oferty otwartych szkoleń dla lekarzy / lekarzy dentystów,
  • ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich lekarzy / lekarzy dentystów,
  • inne, których prezentacja jest w interesie samorządu lekarskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes ORL w Koszalinie.
 7. W szczególnych przypadkach Prezes ORL w Koszalinie może podjąć decyzje o bezpłatnym opublikowaniu ogłoszenia lub reklamy.
 8. OIL w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, interesem środowiska lekarskiego lub OIL w Koszalinie bądź naruszają prawa osób trzecich. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje Prezes ORL w Koszalinie, który w razie wątpliwości może przekazać sprawę pod obrady Prezydium ORL w Koszalinie.
 9. Zlecający publikacje ogłoszenia lub reklamy może odwołać zamówienia na emisję składając OIL odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej. Opłata uiszczona za dany miesiąc nie podlega wówczas zwrotowi.
 10. OIL w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych zgodnie z żądaniem zlecającego.

 

pdfKoszty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie OIL Koszalin

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.