Praktyki Lekarskie

Komisje ORL

 • Komisja Stomatologiczna: Przewodniczący – lek. dent. KOZACZYŃSKI JAROSŁAW
 • Komisja Socjalna: Przewodnicząca – lek. dent. MIKULSKA BOŻENA
 • Komisja Etyki Lekarskiej: Przewodniczący – lek. BERENT KRZYSZTOF
 • Komisja ds. Sportu: Przewodniczący – lek. LORANC ANDRZEJ
 • Komisja ds. Praktyk Lekarskich: Przewodniczący – lek. dent. KOZACZYŃSKI JAROSŁAW
 • Komisja ds. Rejestru Lekarzy i Praw Wykonywania Zawodu: Przewodnicząca – lek. KRYSTOSIK-ŁASECKA KATARZYNA
 • Komisja ds. Kształcenia Medycznego i Młodych Lekarzy: Przewodnicząca – lek. dent. SUCKIEL – GÓRA HANNA
 • Komisja ds. Integracji i Seniorów: Przewodnicząca – lek. dent. MATUSZAK IZABELA
 • Komisja Budżetowo - Finansowej: Przewodniczący – lek. dent. MIGA MAREK

Wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Koszalinie IX Kadencji

 

 

 

 

Koleżanki i koledzy!

Rozpoczęła się już na dobre procedura wyborcza do naszego samorządu na IX kadencję na lata 2022-2026.

W dniu 23.02.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 7/2021/VIII w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego. Ustalono liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego kandydata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w okresie trwania IX kadencji w liczbie 20 natomiast liczebność rejonu wyborczego winna obejmować nie mniej niż 35 i nie więcej niż 300 lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów. 

W dniu 23.03.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 13/2021/VIII w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX.

Utworzonych zostało 15 rejonów wyborczych:

 • I Rejon Wyborczy Koszalin – obejmujący lekarzy o nazwiskach od litery A do lit. Ł włącznie
 • II Rejon Wyborczy Koszalin – obejmujący lekarzy o nazwiskach od litery M do lit. Ż włącznie
 • III Rejon Wyborczy Koszalin – obejmujący lekarzy dentystów od litery A do lit. Ż włącznie
 • IV Rejon Wyborczy powiat ziemski Koszalin – obejmujący wszystkich lekarzy
 • V Rejon Wyborczy powiat Sławno – obejmujący wszystkich lekarzy
 • VI Rejon Wyborczy powiat ziemski Koszalin i pow. Sławno – obejmujący wszystkich dentystów
 • VII Rejon Wyborczy powiat Szczecinek – obejmujący wszystkich lekarzy
 • VIII Rejon Wyborczy powiat Świdwin – obejmujący wszystkich lekarzy
 • IX Rejon Wyborczy powiat Szczecinek i powiat Świdwin – obejmujący wszystkich lekarzy dentystów
 • X Rejon Wyborczy powiat Drawsko Pomorskie – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XI Rejon Wyborczy powiat Wałcz – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XII Rejon Wyborczy powiat Drawsko Pom. i Wałcz – obejmujący wszystkich lekarzy dentystów
 • XIII Rejon Wyborczy powiat Kołobrzeg – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XIV Rejon Wyborczy powiat Białogard – obejmujący wszystkich lekarzy
 • XV Rejon Wyborczy powiat Kołobrzeg i powiat Białogard – obejmujący wszystkich lekarzy dentystów

W dniu 22.06.2021 r. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wyborczym.

W dniu 22.06.2021 r. Okręgowa Rada Lekarska, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, podjęła uchwałę nr 19/2021/VIII w sprawie liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji w ilości 85 mandatów, w tym 61 mandatów dla lekarzy i 24 mandaty dla lekarzy dentystów.

Ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczba mandatów w każdym rejonie wyborczym opublikowane są na stronie internetowej naszej Izby          (www.oil. koszalin.pl) a także udostępniane są do wglądu w siedzibie OIL w Koszalinie.

W następnym etapie do 31 sierpnia 2021 r. zgłaszać będziemy do Okręgowej Komisji Wyborczej kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Koszalinie.

Znając rejony wyborcze i wiedząc ilu delegatów w rejonie powinniśmy wybrać -porozmawiajmy z kolegami, kto chciałby reprezentować środowisko w samorządzie i pracować dla wspólnego dobra.

W załączeniu karta zgłoszenia kandydata na delegata na OZL IX kadencji. Druk karty zgłoszenia można pobrać także ze strony internetowej naszej izby lub osobiście w siedzibie naszej Izby.

Wypełnioną karę zgłoszenie kandydata należy przesłać pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie

ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin

lub

 

skan karty zgłoszenia kandydata pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dalsze informacje wyborcze będą zamieszczone w następnym Biuletynie OIL, na stronie internetowej oraz w siedzibie Izby.

Przewodnicząca OKW

lek. Bogdan Siwek

Jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w dniu 31 stycznia była sprawa działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Jak wiadomo, większość placówek w kraju jest w trakcie realizacji umów wieloletnich (5-letnich) . Po raz pierwszy, w związku ze zmianą przepisów ustawy okres ten wynosi 5 lat.

Niemniej, w ciągu tego okresu umowy w otoczeniu sektora opieki zdrowotnej wiele się zmieniło. Na minus należy zaliczyć jednoczesne wystąpienie znacznej zwyżki kosztów oraz nałożenia nowych obowiązków. Skala tego zjawiska była nie do przewidzenia w momencie zawierania umów, wobec czego KS NRL doszła do przekonania, że zaistniały okoliczności opisane w art.158 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że co do zasady parametr umowy, który w trakcie konkursu podlegał ofercie nie powinien się zmienić w trakcie trwania umowy. Przepis formułuje jednocześnie wyjątek- właśnie sytuację, w której okoliczności uzasadniających zmianę nie sposób było przewidzieć. Komisja podjęła uchwałę dotyczącą organizacji wsparcia przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich procesu składania takich wniosków z jednoczesną koordynacją tego zadania przez KS NRL.

źródło: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/4347-ks-nrl-o-niezbednej-korekcie-wyceny-swiadczen

Szczegóły wkrótce

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

lek. Zbigniewa Drobnego

składają koleżanki i koledzy oraz pracownicy

Okręgowej Izby Lekarskiej

w Koszalinie


Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

lek. Leszka Walkowiaka

składają koleżanki i koledzy oraz pracownicy

Okręgowej Izby Lekarskiej

w Koszalinie


Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

lek. Barbary Wawrzyniak - Góreckiej

składają koleżanki i koledzy oraz pracownicy

Okręgowej Izby Lekarskiej

w Koszalinie

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.