Wzorce dokumentów

Istotne informacje dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej !!!!

Zgodnie z art. 49 ust. 6 i 7 ustawy o Izbach Lekarskich (D.U. 09.219.1708 z dnia 22.12.2009r. z późniejszymi zmianami) lekarz jest zobowiązany zawiadamiać Izbę Lekarską o zmianach danych rejestrowych między innymi o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, zmianie miejsca pracy, uzyskanej specjalizacji, decyzji o przejściu na rentę/emeryturę - w terminie 30 dni od dnia zaistniałej zmiany.

Przypominamy również o obowiązku potwierdzania aktywności zawodowej (co 5 lat)

- na tę okoliczność należy wypełnić oświadczenie, znajdujące się w zakładce wzorców dokumentów, potwierdzające aktywność zawodową i po wypełnieniu odesłać je do Izby.

Dokumenty do pobrania

Dokument W6

Wniosek o wpis na listę członków i do rejestru okręgowej izby lekarskiej w Koszalinie oraz wydanie "prawa wykonywania zawodu lekarza" "prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty" (dla lekarza którego dane znajdują się w ewidencji) - Pobierz dokument

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.