Składki

Składka członkowska

Szanowni Państwo!

Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 r.

od 1 stycznia 2023 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej.

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI:

120 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY,

60 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY

Każdy pracujący lekarz i lekarz dentysta,
(w tym również emeryt i rencista*)
od 1 stycznia 2023 r. opłaca miesięczną składkę w wysokości 120 zł.

*Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym przed 1 stycznia 2015 r. składka została obniżona do 10 zł/mies.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje w sytuacjach:

 • ukończenia przez lekarza 70 lat,
 • złożenia wniosku o zwolnienie/ umorzenie składek w okresie nieosiągania przychodów (z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych(z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych) w związku z przejściem na emeryturę i zaprzestaniem wykonywania zawodu lub po ukończeniu stażu podyplomowego w okresie poprzedzającym podjęcie zatrudnienia,
 • skreślenia z rejestru członków OIL.

Pełna treść uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej zmienionej uchwałą nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 r. oraz uchwałą nr 60/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2022 r. jest opublikowana, wraz z załącznikami, na stronie OIL w zakładce SKŁADKI

 

Zachęcamy do korzystania z formy stałego zlecenia.

Saldo składek członkowskich można sprawdzić wysyłając zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel. 94 720 27 00 lub 604 064 681  oraz   94 720 27 04.

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie

lek. Zbigniew Placek

 

 

Szanowni Państwo Lekarze/ Lekarze dentyści!

 Przypominam o obowiązku opłacania składek członkowskich Zgodnie z Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej:

 • składkę za dany miesiąc opłaca się do końca danego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem,
 • od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.

W oparciu o § 19 uchwały Nr 7/20/P-VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy w przypadku stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy:

 • OIL wysyła do członka samorządu upomnienie z wyznaczeniem terminu do zapłaty oraz ostrzeżeniem o grożącej odpowiedzialności majątkowej,
 • po bezskutecznym upływie terminu zapłaty OIL stosuje przewidziany w ustawie o izbach lekarskich tryb ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji poprzez przekazanie tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego, co powoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia zaległości w opłacaniu składek wszystkie wpłaty są w pierwszej kolejności zaliczane na odsetki od zaległości i na najstarszą zaległość.

Uregulowane składki są warunkiem uczestnictwa w szkoleniach i otrzymywania świadczeń socjalnych. Pełna treść uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej wraz z załącznikami jest opublikowana na stronie OIL w zakładce SKŁADKI.

Saldo składek członkowskich można sprawdzić wysyłając zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel. 94 720 27 00 lub 604 064 681  oraz   94 720 27 04.

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie

lek. Zbigniew Placek

 składki lekarskie konta bankowe:

 • Bank PKO S.A II O/Koszalin: 66 1240 3653 1111 0000 4189 0974
 • Santander Bank Polska: 73 1500 1096 1210 9002 8751 0000

 

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.